Onze Werkwijze

TeVe Bouwbedrijf wil u graag ontzorgen. Daarom bieden wij een totaalpakket en verzorgen wij ook de bouwvergunning en het tekenwerk. Steeds vaker loopt u als particulier vast in de wirwar van regelgeving op bouwkundig gebied. TeVe Bouwbedrijf kan u veel werk en irritatie uit handen nemen door voor u de bouwvergunning bij de gemeente in te dienen. Naast de bouwvergunningen wordt door ons ook tekenwerk verricht omdat dit soms beter uw ideeën en wensen uitdrukt dan geschreven tekst. De tekening wordt in overleg met u opgesteld en besproken, waarna eventuele wijzigingen op de tekening worden doorgevoerd.

In 5 stappen van idee naar uitvoering:

Ideeën

U wilt bouwkundige werkzaamheden door vakmensen laten uitvoeren en zoekt een aannemer die dit voor u kan doen. U belt met TeVe Bouwbedrijf, stuurt een email of vult het contact formulier in op de website.

Eerste contact

Wij nemen naar aanleiding van de email of het contactformulier binnen enkele dagen contact met u op. In het contact wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste bezichtiging van de uit te voeren werkzaamheden en het doorspreken van de wensen bij u thuis.

Offerte

Nadat uw wensen geïnventariseerd zijn ontvangt u binnen 3 weken een gespecificeerde offerte met, indien van toepassing, een duidelijke schets van de werkzaamheden. Door het toevoegen van een schetsontwerp van de bouwkundige werkzaamheden wordt vaak in één oogopslag helder hoe het eindresultaat er uit gaat zien.

Opdracht

Als deze offerte aan uw wensen voldoet en u opdracht geeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden, volgt een opdrachtbevestiging en wordt afgesproken wanneer kan worden aangevangen met de werkzaamheden.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering wordt u geïnformeerd over de voortgang en wordt in een snel tempo aan uw plan vorm gegeven.

Ons Team

TeVe Bouwbedrijf heeft een ervaren en deskundig team dat al vele jaren samenwerkt aan mooie projecten. De kern van TeVeBouwbedrijf wordt gevormd door de gebroeders Vrij die getypeerd kunnen worden als sociale ondernemers en deskundige vakmensen. 

Leveranciers

Van diverse bouwkundige producten zijn er verschillende mogelijkheden en uitvoeringen. Om voor u inzichtelijk te maken hoe de verschillende producten eruit zien en welke verschillende opties hierin zijn, worden hier van een vijftal productgroepen de leveranciers vermeld, zodat u zelf de documentatie kunt inzien.

Onderaannemers

TeVe Bouwbedrijf B.V. werkt samen met diverse vaste onderaannemers die passen binnen de visie en werkwijze van TeVe Bouwbedrijf.

Onze Werkstijl

Ons werk is te herkennen aan drie kenmerken:

Persoonlijk & Betrouwbaar

Persoonlijk contact is bij ons het uitgangspunt. U heeft één aanspreekpunt die bereikbaar is voor al uw vragen. Deze relatie wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid. U weet wat u kunt verwachten van ons zonder verrassingen achteraf.

Ervaring & Vakmanschap

Sinds 1998 zetten wij onze ervaring in voor onze klanten. Hierbij zijn we trots op ons vak wat zichtbaar wordt in ons vakmanschap.

Duurzaam & Kwaliteit

Onze inzet is duurzaam. Dat blijkt uit tevreden klanten en de inzet van hoogwaardige materialen. Hierbij hebben we oog voor mens en milieu door arbeidsparticipatie en het klimaat.