Houtrot vervanging / reparatie

Project:

Het herstellen van verrotte houten delen met een twee componenten epoxy en het vervangen van verrotte ramen en deuren.

Specificatie:

In het meerjaren onderhoud van de woningbouwvereniging stond het schilderen van de woningen gepland. Voordat de schilder aan de gang kon gaan, zijn alle houten delen geinspecteerd. Daar waar noodzakelijk zijn ramen en deuren vervangen, zijn rabbatdelen vervangen en zijn verrotte delen in het kozijn opgevuld met een twee componenten epoxy. Hierna zijn de woningen door de schilder voorzien van nieuwe verflagen.