Stichting Zorgboerderij Buitengewoon

Project:

Het nieuwbouwen van een 24uur zorgcomplex voor (licht)dementerende mensen

Specificaties:

Zorgboerderij: De zorg krijgen die je nodig hebt en nog volop genieten van het buitenleven. Op de nieuw gebouwde zorgboerderij in Delfgauw hebben 3 stallen gestaan met dezelfde contouren en afmetingen. Door de boerderij vanaf de fundering opnieuw op te bouwen, kon worden voldaan aan alle eisen die aan zorgboerderijen worden gesteld. Totaal zijn er 15 slaap- woonkamers gecreëerd, inclusief grote gemeenschappelijke ruimte met keuken en ruimte voor dagbesteding. Door in het gebouw de nieuwste technieken toe te passen, kunnen de bewoners onbezorgd wonen en genieten.

Herbestemming Zorginstelling

Project:

Het opnieuw inrichten en herbestemmen van een gedeelte van het zorgcomplex.

Specificaties:

Door veranderende regelgeving vanuit de overheid moest een gedeelte van de zorginstelling herbestemd worden. Hiertoe is er een gemeenschapskamer gemaakt en is er een ‘huiskamer’ gemaakt waar bewoners kunnen zitten. Daarnaast is de instellingskeuken verplaatst naar een logischer locatie en is de eetruimte opnieuw ingericht. .

Aanpassen Senioren woningen

Project:

Het opnieuw inrichten van de woningen en aanpassen naar de eisen van deze tijd.

Specificaties:

De bestaande senioren woningen waren verouderd en aan renovatie toe. De indeling werd als te hokkerig ervaren. Door een architect is er een nieuwe indeling ontworpen. Bij de nieuwe indeling is de keuken bij de woonkamer getrokken wat een meer ruimtelijk effect geeft. Daarnaast is de badkamer en toiletruimte behoorlijk vergroot. Met deze renovatie zijn de woningen geupdate naar de eisen en invullingen van deze tijd.