Herbestemming Zorginstelling

Project:

Het opnieuw inrichten en herbestemmen van een gedeelte van het zorgcomplex.

Specificaties:

Door veranderende regelgeving vanuit de overheid moest een gedeelte van de zorginstelling herbestemd worden. Hiertoe is er een gemeenschapskamer gemaakt en is er een ‘huiskamer’ gemaakt waar bewoners kunnen zitten. Daarnaast is de instellingskeuken verplaatst naar een logischer locatie en is de eetruimte opnieuw ingericht. .